Certificering Toggle

Kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid

Er worden steeds meer en strengere eisen gesteld aan kwaliteit en werkwijze. En terecht vinden wij. Daarom vormt onze kwaliteitsafdeling een drijvende factor binnen de organisatie met een rechtstreekse rapportagelijn naar de directie. Een full service afdeling met altijd up-to-date kwaliteitssystemen. De afdeling zorgt voor de dagelijkse monitoring van alle werkzaamheden. Zo voldoet Hilckmann al jaren aan alle kwaliteitseisen en wetgevingen. Lokaal, nationaal én internationaal.

Kwaliteitswaarborgen

Samenwerken

Bij Hilckmann krijgen zaken als dierenwelzijn, milieu en kwaliteit voortdurend aandacht. Er is een constante afweging tussen deze zaken enerzijds en een eerlijke prijs anderzijds. Om niet alles door prijs te laten bepalen, overlegt de kwaliteitsafdeling op frequente basis met onder meer de verantwoordelijke managers van de productieafdelingen en technische dienst. Bovendien zijn er directe communicatielijnen met alle belangrijke autoriteiten (denk aan NVWA, RWS, SZW, Provincie, Gemeente). Dankzij de platte organisatiestructuur bij Hilckmann kan de Kwaliteitsafdeling daadkrachtig te werk gaan.

ShutDown